Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir.

 
 
  |Ana Sayfa| Bilimsel Haberler - Eğitim - Buluş - Sanat - Yaşam - Teknoloji - İcat - Keşif - Zeka - Akıl ...
 
 
Deney İzle Üstün Yetenek Zeka Oyunları Projeler Akıl Küpü İcatlar IQ - Test Notlar Gökbilim Rehberlik
Bilimsel Bilgi Göz Yanılması Bilgi yarışması Sunular Bilim İnsanları Ana sınıfı En-ver Sağlık Gülmece Robot
 
 
  Fen ve Teknoloji
  Konular
  Deneyler
  Yazılı Soruları
  E-Test
  Kim 500 milyar ister
  Flaşlar
  Bulmacalar
  Kavram Haritası
  Sunular
  Video Anlatım
  Planlar
  Yaşam
  Laboratuar
  Deney Video
  Test
  Sorular
  TEOG
  Fizik
  Kimya
  Biyoloji
  Fen Siteleri
  fenokulu
  fensayfam
  fenci.gen.tr
  diğerleri...
  Fizik Siteleri
  Onlinefizik
  Kolayfizik
  Atomcuk
  diğerleri...
  Kimya Siteleri
  Kimyaevi
  Kimyaokulu
  diğerleri..
  Biyoloji Siteleri
  Biyolojisitesi
  Lisebiyoloji
  Biyoweb
  Eğitim Siteleri
  Eğitimsitem
  dersimiz
  diğerleri..
 

 

     Zeka Seviyesi - IQ - EQ - SQ

 
 
    IQ (Zeka Düzeyi) Nedir?    
    EQ (Duygusal Zeka) Nedir?  
    SQ (Ruhsal Zeka) Nedir?  
   IQ ile EQ Arasındaki Farklar Nelerdir?    
    Hangi Kan Grubunun IQ'su Yüksek?   
    IQ Testi İçin Tıklayınız.     
    Kaliteli Bir Zeka Testi.   
    IQ Zeka Testi 1  
    Sayısal Zeka Testi 1  
    Sayısal Zeka Testi 2  
    Sayısal Zeka Testi 3
    SQ (Ruhsal Zeka) Katsayınızı Ölçün! 
    30 Soruluk IQ Testi  
    20 Soruluk IQ Testi  
    30 Soruluk Sertifikalı IQ Testi
 
     
 


IQ nedir?


Bireyin zekâ testinde sağladığı zekâ yaşını zamansal yaşına bölüp, çıkanı 100 ile çarparak elde edilen bir zekâ gelişimi düzeyi göstergesi.  IQ bize, belli bir zekâ testindeki puanımızı, kendi yaş grubumuzdakilerle karşılaştırılmış biçimde gösterir. Testin 100 puanlık bir ortalama puanı, ve 15 puanlık bir standart sapması vardır. Pekâlâ, "standart sapma" ne demektir? Bu, teste katılan kişi sayısının yüzde 68'inin 85-115 arasında bir IQ değerine ulaşmış olduğunu gösterir. Üstelik, katılan kişilerin yüzde 95'inin de 70-130 arasında bir değere ulaştığını gösterir.    Şayet IQ'nuz 100 ise, bu ne anlama gelir? Yaşınızdakilerin yarısının sizden daha yüksek puan aldığı anlamına gelir. Öbür yarısının , sizden daha düşük puan aldığını gösterir. Diyelim ki, sizin IQ puanınız 130'dur. Bunun anlamı ne olacaktır? Bu, sizin yaş grubunuzdakilerin yüzde 97.5'inin sizden daha düşük puan aldığı anlamına gelir. Demek ki, yalnızca yüzde 2.5'i sizden daha yüksek puan almıştır.


IQ puanını şu yöntemle kolayca belirleyebilirsiniz.

Genel Yetenekleri Ölçen Bir Zekâ Testindeki IQ Puanı, istatistiksel olarak elde edilmiş olan bir sayıdır. Bu IQ sayısı, akademik  beceri ve bilgilerin elde edilmesi için kullanılabilen göreli ve karşılaştırmalı yetenekleri belirtir. Her bireyin yüzlerce belli zihinsel yeteneği vardır. Bu yeteneklerin kimileri tam olarak ölçülebilir. Bu ölçümlerin bir bölümü, bir bireyin akademik zihinsel başarılarını güvenilir biçimde önceden tahmin edebilir. Her ne kadar bir IQ testi bir insanın zihinsel yeteneklerinin sadece birkaçını ölçerse de, bu az sayıdaki yeteneklerden değerli bir ölçüm çıkarılabilir; zira onların çok sayıdaki başka insani yeteneklerle ilişkisi olumlu şekilde ve yüksek derecededir. Yeteneklerden birindeki yüksek puanınız, ölçülmemiş yeteneklerinizin de o kadar yüksek üçlü bir kanıtıdır.
    
- 100 puanlık IQ teste katılmış kişilerin % 50'sinden daha yüksektir.
- 110 puanlık IQ teste katılmış kişilerin % 75'inden daha yüksektir.
- 120 puanlık IQ teste katılmış kişilerin % 93'ünden daha yüksektir.
- 130 puanlık IQ teste katılmış kişilerin % 98'inden daha yüksektir.
         
Bir kimsenin kendi IQ'sunu öğrenmek istemesinin nedenlerinden biri, akademik potansiyelinin bağımsız ve objektif bir portresini görebilmektir. Şayet IQ puanınız yüksek ise, siz bu bilgiyi, şu anda kendinize pek güvenmiyorsanız bile, birtakım öğrenim olanaklarına kolayca kavuşabilmek için kullanabilirsiniz. Ve gene, şayet IQ puanınız düşük ise, bu bilgiyi kendinize sahip olduğunuz zaman ve gösterebileceğiniz çabayı göz önünde tutarak-gerçekçi öğrenim hedefleri belirlemek amacıyla kullanabilirsiniz. Önemli not: şurası akıldan çıkarılmamalıdır ki, bir IQ testi insani yeteneklerin-müzik, sanat, coşkusal dengelilik, bedensel koordinasyon, ya da ruhsal (tinsel) düzey gibi-pek çok türünü ölçmez. Yüksek bir IQ puanı, bir kimsenin mutlu olacağının, esenlikle yaşayacağının, ya da tinsel (ruhsal) yücelmeye ereceğinin garantisi değildir.

Aynı şekilde, düşük bir IQ puanı da, o kimsenin parasal, ruhsal, ya da ahlaki açılardan başarısız olacağı anlamına gelmez. Yaşamın her kesitinde "yüksek IQ"lu kişilere rastlanabilir, aynı şekilde, doktorlar, mühendisler gibi gruplar içinde IQ'ları sadece "normal" düzeyde bir zekâya sahip olduklarını gösteren kişilere de rastlanabilir. Hemen hemen bütün sıradan insani işler ,bir insanın sadece 50 ya da daha yüksek bir IQ düzeyine sahip olmasını gerektirir (bütün insanların yüzde 75'inin IQ'su 50 ya da biraz daha üzerinde bir düzeydedir). Yalnız şu var ki, IQ'su 50 olan bir bireyin öğrenimde başarı sağlayabilmesi ancak özel öğretim yöntemleri sayesinde, ve daha çok zaman harcanmasıyla mümkündür.

Ünlülerin tahmin edilen veya ölçülen IQ puanları

Ölçülemeyen Zekiler:
Leonard da Vinci-220
Johann Wolfgang von Goethe-210
Süper Dahiler:
Voltaire-190
Sir Isaac Newton-190
Galileo Galilei-185
Charles Dickens-180
Süper Dahi:

Baruch Spinoza-175
Richard Wagner-170
Plato-170
Johann S. Bach-165

 

 
Bir söz: Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş'i dahi o halketmiştir. Sözler
     
 
  Eğitim için...
  Biliyor musunuz?
  Robot Kulübü
  Rehberlik
  Zeka Oyunları
  Üstün Yetenek
  Anasınıfı
  Sınıf Öğretmenliği
  Sunu-Slayt
  İcatlar
  Bilgi Yarışması
  Notlar
  Bilimsel Bilgiler
  IQ ve Test
  Akıl Küpü
  En-Ver
  Kalemimden
  Bilim İnsanları
  Gülmece
  Göz Yanılmaları
  Ana Sınıfı
  Bilge Sözleri
  Temel :)
  Sağlık Olsun
  İdeal kilo?
  Astronomi
  Bilim Tarihi
  Eğitim Kitapları
  Makaleler
  Teknoloji-Tasarım
  Rehberlik
  100 Temel Eser
  Periyodik Tablo