SQ Nedir?
  |Ana Sayfa|   www.fencebilim.com                          Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat
  SQ (Ruhsal Zeka) Nedir?
 

Ruhsal zekayı şu şekilde tanımlayabiliriz. Bilgeliği, merhameti, dürüstlüğü, anlayışı, sevgiyi ve yaratıcılığı biçimlendirilmiş olarak ruhsal anlayışla (öz benlik ile) yüksek zeka ile kavrayıştır. Kısaca yüksek bir anlayış ve sevgidir. Ruhsal zeka duygusal ve zihinsel zekanın bütünüdür. Ruhsal zekayı anladığımızda bütüne ne kadar yakın olduğumuzu da anlarız..


 

 

 

 
 

 

 
 

Ruhsal zeka bütünlüktür. Her şeyin bir bütünün parçalarından oluştuğunu anlamaktır. Yüksek bir anlayış ve sevgi duygusu yaşar insan. Sadece insana değil tüm canlılara karşı büyük bir sevgi hisseder.

Ruhsal Zeka= Varlık (Zeka+Benlik) denklemi ile açıklanabilir. Ruhsal zeka canlılarda vardır ve zeka ile benliğin bütünlüğünde oluşur. "Ruhsal zeka nedir (spiritüel zeka sq nedir)" dediğimizde onun bir yönden de farkındalık olduğunu unutmayalım.

Ruhsal zekâ, bilinmeyeni görünmeyeni algılayabilmek, yaşamda görünenin ardında bir yaratılış amacı olduğunu sezebilmek ve yaşamının merkezine bu amacı gerçekleştirebilme isteğini ve gayretini koymaktır. Yaşamın doğumla başlayan ölümle biten bir süreç olmadığını, öncesi ve sonrası olabileceğini, bedeninden ayrıldığı zaman asıl varlığı olan özünün varolmayı sürdürdüğünü fark edebilmektir. Üçüncü göz ya da gönül gözü diyebileceğimiz bir algıyla varoluşun ardındaki yaratıcıyı hissedebilmek, varoluşun güzelliğini ve kusursuzluğunu görebilmek ruhsal zekâya bağlıdır.

Özünün ihtiyaçlarını anlamak, kendini geliştirebilmek, gönülce olabilmek, sevebilmek, iradeli olabilmek, çalışkan olabilmek, vicdanını duyabilmek gibi özünde gizli bulunan ruhsal erdem ve hasletleri geliştirebilmek, yeni duyu ve yetenekleri ortaya çıkarabilmek ruhsal zekânın işlevlerindendir. Soyut kavramları anlayabilmek, soyut düşünebilmek, bilinmeyene açılan sorular sorup cevaplara ulaşmak ve burada saymakla bitiremeyeceğimiz, insanda bulunan nice potansiyel yetenek, ruhsal zekâ ile keşfedilip geliştirilebilir.

Ruhsal zekânın kazanılması, çok yönlü eğitim ve çalışmalarla olur. Önce düşüncenin özgürleşmesi, toplumsal koşullanmalardan arınması gerekir. Aynı zamanda zihinsel ve bedensel sağlığa zarar veren duygu ve alışkanlıklardan uzaklaşmak, zamanı verimli kullanacak şekilde doğru bir yaşam tarzı edinmek gerekir ki bunlar da ruhsal zekânın açılmasıyla mümkün olabilecek ve biz değiştikçe inceleceklerdir.

- Altan Gürol -17.9.2013 *ruhsalboyut.com*


Ruhsal zekâ, varlığın birçok hayatlar boyunca yaşamı deneyimleyerek kazandığı tekâmül neticesinde edindiği kavram ve şuur genişliğidir. Ruhsal zekâ, bilgi, bilinç ve farkındalıkla sebep ve sonuç ilişkilerini büyük oranda kestirmek ve tahmin etmektir. Ortamı, süreci ve deneyim olasılıklarını görebilmek ve ona göre yönünü belirleyebilmektir.

Ruhsal zekâ veya duygusal zekâ aynı anlam ve kavramları ifade eder. Netice olarak meydana getirdiği etki, tepki ve sonuçlar aynıdır. Ruhsal zekânın kaynağı öz bilinçtir. Dünyasal olan günlük yaşamdaki mekanik zihni bilinçle bağlantılı değildir.

Duygusal veya ruhsal zekâ kaynak olarak öz bilinçle bağlantılı olup, İlahi ve evrensel tesir, enerji ve bilgi akışındaki sebep sonuç esaslarında etkinliğini gösterir. Dünyasal olan zihni bilincin işleyişindeki neden, niçin ve niye sorgulamalarını yaparak, sürekli değişim, dönüşüm ve gelişime tabi olan bütünsel algılama ve anlayışın bilgi, bilinç ve farkındalığını ruhsal ve duygusal olarak yaşar.

Ruhsal zekâ gen zincirleri arasındaki uzay zaman boşluklarında bulunan bilgi porlarının etkinliği ile kişide bir kavram oluşturur. Bu durum direk insanın tekâmülü ile ilgilidir. Maddenin kaba ağır titreşimli şartlarından, gittikçe seyyalleşen, şeffaflaşan veya süptilleşen, safhalara doğru algı, farkındalık ve hassasiyette artar. Böylelikle Hassasiyeti tekâmülüne göre artan insanın algılamaları da ona göre arttığı için kendince bilgi, bilinç ve farkındalık oluşturur.

Allah inancı ve iman şeffaflaşmanın etki, tesir ve yansıması oranında ortaya çıkar. Onun için ruhsal zekâ veya duygusal zekânın en iyi göstergesi inanç ve imandır.

- Orhan Yarat -17.9.2013 *ruhsalboyut.com*


Ruhsal zekâ, şuur seviyemizin olaylar ve durumlar karşısında doğru ilişkilendirme doğru kavrama, anlama, doğru muhakeme etme, düşünme, bilgi ile doğru birleştirebilme yetisidir. Bütün bu doğruların gerçekleşmesi ise sevgi enerjisi ile mümkündür. Çünkü sevgi yoksa doğru yön kullanılamaz. Neyin doğru olduğuna karar vermek için düşünen insan sevginin hikmetini görür.

Dünya insanının ruhsal zekâsının en azından vicdanı ile bağlantılı olduğunu, önce vicdanı tarafından tetiklendiğini düşünebiliriz.

Eğer kişi sevgi realitesine yükselmeye çalışıyorsa ve sevgi ahlakına uygun bir yaşam içindeyse ruhsal zekâsı "sevgi zekâsı" olarak açılacak ve yükselecektir. Sevgi ahlakı zamanla görev ahlakına yükselecek, sevgi zekâsı ise doğal olarak "görev zekâsına" evrilecektir. Görev ahlakı "görev zekâsı" ile birlikte gelişecektir. Ruhsal zekânın insan için tepe noktası "yaratıcı zekâ" olması gerekir. Güneş Sistemini, Dünya'yı ve üzerindeki her şeyi yaratmış olan, yeni yaratımlar için beklenen Yüksek Yaratıcı Zekâ insanın Ruhsal Zekâ Piramidi'nin tepe noktasıdır. Tebliğ ifadelerinde sıkça geçen "o bir esas", yani çeşitli şuur alanlarından ve o alanlara has ahlak ve ruhsal zekâ seviyelerinden geçerek yükselecek insanın ulaşabileceği tek olma hali, kendisinden ayrı gördüğü kozmik zekânın tüm tezahürlerini içerecektir.

Ruhsal zekâ ifadesi bütün bu saydığımız seviyeleri içerir ve her safhada bir kudreti ifade eder. Konuya günlük konuşmalarda her zaman kullandığımız sosyal zekâ veya matematik zekâsı gibi bir anlayışla bakmayalım. Ruhsal zekâ vicdani seviyeden başlayarak önce kendimize, sonra olaylara hâkimiyetimizi kazandıran, insanlığa en mükemmel şekilde hizmet gücünü ve olanağını sağlayan, ruhsal anlamda özgür olan, doğruluk yönünde her engeli aşabilen çok farklı bir kudrettir, O'nun İzniyle parlayacak olan bir nurdur.

- Güney Haştemoğlu -22.9.2013 *ruhsalboyut.com*