“Yapmak, olmaktır.” Sartre

 
 
 |Ana Sayfa|  FenceBilim Bilimsel Haberler - Eğitim - Buluş - Sanat - Yaşam - Teknoloji - İcat - Keşif - Zeka - Akıl ...
 
 
 
  Fen ve Teknoloji
  Konular
  Deneyler
  Yazılı Soruları
  E-Test
  Kim 500 milyar ister
  Flaşlar
  Bulmacalar
  Kavram Haritası
  Sunular
  Video Anlatım
  Planlar
  Yaşam
  Laboratuar
  Deney Video
  Test
  Sorular
  TEOG
  Fizik
  Kimya
  Biyoloji
  Fen Siteleri
  fenokulu
  fensayfam
  fenci.gen.tr
  diğerleri...
  Fizik Siteleri
  Onlinefizik
  Kolayfizik
  Atomcuk
  diğerleri...
  Kimya Siteleri
  Kimyaevi
  Kimyaokulu
  diğerleri..
  Biyoloji Siteleri
  Biyolojisitesi
  Lisebiyoloji
  Biyoweb
  Eğitim Siteleri
  Eğitimsitem
  dersimiz
  diğerleri..

 

Bilimsel Proje Hazırlamak İçin!

 
   Proje Nedir?  
   Proje Basamakları    
   Proje Siteleri  
    Proje Yarışmaları  
    Proje Örnekleri  
     
  Dökümanlar  
   Ortaokul Düzeyinde Proje Hazırlama Sunumu   
   Lise Düzeyinde Proje Hazırlama Rehberi Sunumu  
   Proje Hazırlama Kılavuzu (MEB)  
   Bilimsel  Proje Hazırlarken  
   Lise Düzeyinde Hazırlama Rehberi (Tübitak/2204-A)  
   Ortaokul Düzeyi Proje Hazırlama Rehberi (BBE/Tübitak-2204-B)  
    Proje Nedir? (MEB)   
   Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı  
    Lise Proje Ön Değerlendirme Formu - TÜBİTAK  
    Bilim Şenliği Proje Ön Değerlendirme Formu - TÜBİTAK 4007  
     
 


Proje Yapmak Niçin Önemlidir?

Geçmiş yıllar içerisinde ülkemizde projeye gerekli önem verilmemiş ve ders kitaplarında proje etkinliklerine çok az yer vermiştir. Bundan dolayı öğretmenler proje yürütmek için zorunluluk hissetmemişlerdir. İlköğretimden üniversite sonuna kadar bu şekilde devam edegelmiştir. Bir çok öğrenci bilim adamlarının çalışma ilke ve prensiplerini yüksek lisans veya doktora düzeyinde öğrenmiştir. Bu durum gecikmiş bilim adamı profilinin doğmasına sebep olmuştur.

Yeni programlarla birlikte fen dersleri sadece sınıfta yapılan bir faaliyet olmaktan çıkıp, çevreyle ve yaşamla ilişkilendirilen bir yapıya kavuşmuştur. Bu da öğrenciye okulda öğrendiği bilginin günlük hayatta nerelerde, nasıl kullanıldığını ve yaşamına ne tür kolaylıklar sağladığını öğrenmesinin önemli olduğu şeklinde yeni bir düşünce boyutu kazandırmaktadır. Bu durum kitaptaki bilgiyi öğrenmek kadar onun pratikteki uygulanmasının da öğrenilmesini önemli hale getirmiştir.

Fakat bu yeni durum, sınıflarımızda uygulanan geleneksel öğretim yöntemleriyle uygunluk göstermemektedir. Yeni durum bilgiyi araştıran, uygulama alanlarını gören, üreten ve sunan öğrenci profilinin ortaya çıkmasını gerektirmektedir. Proje yöntemi bu yeni duruma cevap verebilecek bir özelliğe sahiptir. Çünkü proje yöntemi yeni durumun öğrenciye ve öğretmene yüklemiş olduğu görev ve sorumluluğun bir kısmını karşılayabilecek özelliğe sahiptir. Böylece bilim insanı olma yolunda kazanılması gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlar ilköğretimden itibaren kazandırılmaya başlanır. Proje süresince önemli olan, öğrencinin bir bilim adamı gibi çalışarak kendi gayretleriyle bir probleme çözüm bulmasıdır. Yani bu sürecin öğrenciye bilimsel keşif kültürünü kazandırmasına katkı sağlaması gerekir. Öğrencinin proje yöntemini kullanmasında asıl amaç orijinal bir buluş veya keşif yapmak değil, öğrenci için yeni olan bir problemi çözmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Proje yönteminin öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kademeli olarak kazandıracağına inanılır. Bilimsel süreç becerileri bilim insanının bir keşif yapma sürecinde ona gerekli olan bütün bilgi, beceri ve tutumları kapsar. Bunlardan bazıları gözlem yapma, hipotez kurma, ölçme, sayı ve uzay ilişkilerini kurma, yordama şeklinde sıralanabilir. Her projede bu becerilerin bir veya birkaçını geliştirebilir. Bütün becerilerini zamanla geliştiren öğrenciler bilim adamı gibi çalışma disiplinine ulaşabilir ve ileride daha büyük problemleri çözerken kazandıkları bu becerileri kullanabilirler. Böylelikle çağımızın arzu ettiği karşılaştığı problemleri tanımlayabilen ve çözebilen insan tipi yetiştirilmiş olunur.

Bunun yanında becerileri gelişmiş bir öğrenci, hem bilime ve bilim insanlarına karşı pozitif bir tutuma sahip olur hem de kendilerine güven duyguları gelişir. Bir çok öğrencinin ve genç bilim adamının "biz bunu yapamayız" veya "bunu yapmak çok zor" duygusundan kurtulup, "biz de bunu yaparız, çünkü yeterli bilgi, beceri ve tutum bizde de gelişti" duygusuna sahip olmaları sağlanır. Bu yolla tüketici toplumların sahip oldukları kültürel anlayıştan üretici toplumların sahip oldukları kültürel anlayışa geçiş yapma şansını elde etmiş oluruz
.
 

 
Bir söz: Tarih değil, hatalar tekerrür eder. Sultan Abdulhamit
 
Eğitim için...
  Biliyor musunuz?